لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

پلی یورتان

Polyurethane