لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
GMAX FOM 840

GMAX FOM 840

                                                  GMAX FOM840 

 Gmax FOM840  فوم شلنگی پولی اورتان با خاصیت عایق کاری (حرارت وصدا)یک درزگیر تک جزئی می باشد که درمجاورت رطوبت محیط خشک شده و می چسبد. 

موارد مصرف این محصول پرکردن فضاهای خالی و چهارچوب درو پنجره پرکردن ترک ها، سوراخ هاو فضای های بزرگ و تاسیسات الکتریکی ولوله کشی آب و اتصالات موجود در سقف می باشد.

دمای محیط هنگام استفاده 15+ تا 25+ درجه ساننیگراد توصیه می شود.

وقبل از استفاده کپسول راچندبار تکان داده و به صورت وارونه مصرف شود

این محصول به رنگ کرم می باشد. 

این محصول باید درانبار دور از رطوبت و بر روی پالت های چوبی با حداکثر6 کارتن درارتفاع ودردمای5+ تا 30+ درجه سانتیگراد نگهداری شود    

وزن محصول  840 گرم  می باشد