لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
انتقاد محمد متوسلانی از سانسور

انتقاد محمد متوسلانی از سانسور

سه شنبه, 01 مهر 1399

متوسلانی تصریح کرد: مشکل عمده درباره سانسور این است که همواره خیلی از مسائل مطرح شده درباره آن قابل تعدیل و تفسیر است. هیچ‌کس به‌صورت قطعی نمی‌تواند بگوید چه چیز باید گفته شود یا چه چیزی را نباید گفت. هر کس که در سمت مدیریت سینما قرار گرفته نسبت به شعور، دیدگاه و اعتقادات خود مسائل را تفسیر و عمل می‌کرد. این کارگردان تاکید کرد: باید با یک نگاه بازتر به مسائل نگاه کرد و لازم است که در ارزیابی‌ها تجدیدنظر شود تا نتایج بهتری را از سیاست‌گذاری‌ها در سینما شاهد باشیم. ما نباید همه چیز را در کشورمان تجربه کنیم و بهتر است به‌جای اینکه خود را از همه‌جای دنیا جدا بدانیم از تجربه کشورهای دیگر در برخورد با سانسور استفاده کنیم. متاسفانه هرگاه که علیه سانسور حرفی زده می‌شود، طرفداران آن با ادعای حمایت از حق و حقوق مردم از سانسور دفاع می‌کنند اما کاری که انجام می‌دهند کاملا علیه مردم است.